Zekerheid

Als ondernemer wilt u uw financiële risico's zoveel mogelijk beperken om uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Het geeft daarom rust te weten dat de zaken goed op orde zijn. Dat een organisatie gewoon verder kan als er iets gebeurt.

Koot Financiële diensten volgt een duidelijke aanpak bij de beoordeling van uw risico's. We volgen een aantal vaste stappen, waardoor de uitkomst van een traject verzekerd is van een solide basis. Grondige analyse per situatie en het vaststellen van prioriteiten is een vast onderdeel van onze werkwijze. Vaak, maar niet in alle gevallen leidt het voorwerk tot het afsluiten van verzekeringen. Wij bemiddelen bij inkoop en creëren oplossingen op maat. In de beheerfase bekijken we uw belangen regelmatig opnieuw, zodat ze goed behartigd blijven. Bij eventuele schade behandelen wij de claim efficiënt en kundig, dan zijn we er voor u als het nodig is.Meeting