Advieswijzer

Koot Financiële Diensten hecht grote waarde aan de goede voorlichting van relaties. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons kunt en mag verwachten.

Wij hebben voor deze openheid gekozen in navolging van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hiernaast kunt u onze advies-/dienstenwijzers downloaden.